List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP

Utworzono: czwartek, 11, lipiec 2019 st. kpt. Piotr Kowalski

List sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków przeznaczonych na realizację zadań OSP1 29576 mo1

 

1 29576 mo1
Powered by FJT