Szkolenie w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku

Utworzono: poniedziałek, 16, październik 2017 st. kpt. Piotr Kowalski

12 października w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku strażacy z naszej komendy przeprowadzili szkolenie dla pracowników tej placówki.Szkolenie w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku zorganizowane zostało w związku z planowanym w tym obiekcie praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunków ewakuacji. W trakcie spotkania pracownicy DPS dowiedzieli się m.in. jak postępować w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, jak przeprowadzać ewakuację osób w budynkach przeznaczonych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz jak obsługiwać podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe znajdujące się w budynku DPS.


Zdjęcia: kpt. Piotr Kowalski.

Powered by FJT