Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP Gminy Sępopol

Utworzono: piątek, 30, listopad 2018 st. kpt. Piotr Kowalski

27 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sępopolu odbyło się uroczyste przekazanie ochotniczym strażom pożarnym Gminy Sępopol sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


Przekazania sprzętu ratowniczego jednostkom OSP dokonała burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk w asyście zastępcy komendanta powiatowego st. kpt. Marka Wojczulanisa oraz kierownika sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach kpt. Krzysztofa Siudka.

W ramach zadania zakupiono automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), dwie pilarki spalinowe do drewna, detektor napięcia prądu zmiennego, piłę ratowniczą do szyb klejonych, dwie poduszki wysokociśnieniowe z osprzętem, 4 butle kompozytowe oraz zestaw ratowniczy PSP-R1. Sprzęt ratowniczy sfinansowano w ramach Projektu „Doposażenie strażaków ochotników gminy Sępopol".

Koszt całkowity zadania: 37 575, 00 zł. (dofinansowanie 99% - 37 199, 25 zł, wkład własny 1 % - 375, 75 zł.).

Opracowanie: asp. sztab. w st. spocz. Stanisław Dąbkowski, st. kpt. Piotr Kowalski.
Zdjęcia: Urząd Miejski w Sępopolu.

 

 

 

Powered by FJT