Sala edukacyjna "OGNIK"

Sala edukacyjna "Ognik" to specjalnie wyposażony kompleks pomieszczeń przeznaczony do edukacji dzieci klas I-III szkół podstawowych.

W trakcie zajęć dzieci uczą się m.in. prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zasad bezpiecznej ewakuacji oraz prawidłowego wzywania służb ratowniczych. Dzięki multimedialnemu wyposażeniu sal dydaktycznych, zajęcia są podparte krótkometrażowymi filmami rekomendowanymi przez Komendę Główną PSP oraz efektami specjalnymi.

Zajęcia prowadzone są w każdy czwartek o godz. 9.30 i 12.30.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie pod numerem 0-89 764 98 32.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prosimy o kontakt w celu usunięcia rezerwacji.


TERMINY CZERWIEC 2019 r.
06.06.2019 r.
9.30 - SP nr 3 w Bartoszycach

12.30 - SP nr 3 w Bartoszycach

13.06.2019 r.
9.30 - SP nr 1 w Bartoszycach

12.30 - SP w Galinach

TERMINY WRZESIEŃ 2019 r.
05.09.2019 r.
9.30 - wolny

12.30 - wolny

12.09.2019 r.
9.30 - wolny
12.30 - wolny

19.09.2019 r.
9.30 - wolny
12.30 - wolny

26.09.2019 r.
9.30 - wolny
12.30 - wolny

Powered by FJT