Załatwianie spraw


Kierownictwo i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach przyjmują skargi i wnioski od obywateli w godzinach urzędowania komendy:

pn. - pt. od godz. 7.30 do 15.30.


Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, Zastępcę Komendanta lub inne, upoważnione imiennie osoby w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca /w przypadku święta kolejny dzień roboczy/, w godzinach:

15.30-16.30. 


Podczas przebywania w Komendzie, Komendant Powiatowy i Zastępca, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdym czasie, niezależnie od wyznaczonych dni przyjęć interesantów jeżeli nie koliduje to z realizacją zaplanowanych działań służbowych.

Powered by FJT