12 lutego 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się uroczysta narada roczna, podczas której podsumowano działalność Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu bartoszyckiego w roku 2019 r.

W ubiegłym roku, 8 lutego  2019 r. na wieczną służbę odszedł nasz kolega śp. ogn. Zbigniew  Zmitrowicz - strażak  KP PSP Bartoszyce w latach 2006-2019.

Cześć Jego Pamięci.

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w systemie zmianowym.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak, za zaangażowanie w realizację zadań oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, przyznał nagrodę pieniężną członkowi Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Bartoszyce” ogn. Markowi Remiszewskiemu.

„”