Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

25 czerwca 2020 roku strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach odwiedził Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji „Bitwa o wozy”, prezentujemy wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zakresie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.