Informujemy o ogłoszeniu drugiego naboru w postępowaniu rekrutacyjnym na prowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie studia w roku akademickiem 2020/2021.

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

25 czerwca 2020 roku strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach odwiedził Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński.