We wtorek, 3 listopada  w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się ślubowanie nowo przyjętego strażaka.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi kompleksową realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach”.

W środę, 17 czerwca w Dworku Dębówko podsumowano program edukacyjny "mali Wielcy ratownicy", którego celem była edukacja przedszkolaków z udzielania pierwszej pomocy.

W piątek, 22 maja strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach uroczyście obchodzili swoje święto. Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się mszą świętą, którą w kościele Farnym odprawił ks. kan. dr Artur Oględzki oraz ks. Juliusz Krawiecki. Następnie uroczystość przeniosła się na teren komendy ,gdzie przeprowadzony został uroczysty apel.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach".