We wtorek, 23 grudnia odbyły się eliminacje powiatowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Zapobiegajmy Pożarom"

W środę, 24 grudnia w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze ślubowaniem nowo przyjętego strażaka.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2015 rok".

16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet.

16 października, dokładnie o godzinie 12.00 na Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach rozpoczęła się próba bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób.