Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2014 rok".

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach informuje o rozstrzygnięciu przetargu na "Dostawę samochodu specjalnego - typu mikrobus do przewozu osób".

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodu specjalnego – typu mikrobus do przewozu osób".

We wtorek, 22 października na terenie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach, wspólnie z Nadleśnictwem Bartoszyce zorganizowano coroczną akcję sadzenia drzewek z okazji Święta Drzewa.

Informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, którego celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.