Informujemy, że od dnia 21 stycznia 2013 r. zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112 przyjmowane będą przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. W związku z tym przypominamy, że pod numer ratunkowy 112 należy dzwonić jedynie w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie dokładnie zidentyfikować zagrożenia oraz, gdy nie jesteśmy zdecydowani, którą służbę ratowniczą mamy zaalarmować.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do pojazdów KP PSP w Bartoszycach na 2013 r. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach Dzień Strażaka obchodziła w dniu 7 maja 2012 roku. Uroczystości rozpoczęła msza, którą w kościele Farnym odprawił ks. Adolf Setlak - kapelan służb mundurowych. Na akademię przybyli przedstawiciele władzy państwowej oraz służb mundurowych.