– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

22.05.2020 r. otrzymaliśmy 300 sztuk jednorazowych maseczek ochronnych, które w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga, uszyli osadzeni z Zakładu Karnego w Kamińsku.

11 maja 2020 r. w Bartoszyckim Domu Kultury odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach z przedstawicielami jednostek OSP w celu podziału dotacji KSRG i MSWiA. Z uwagi na reżim sanitarny spotkanie odbyło się poza terenem KP PSP w Bartoszycach. Dodatkowo dla wszystkich uczestników zapewniono możliwość dezynfekcji dłoni.

4 maja 2020 roku o godz. 8:00 na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbył się apel z okazji Dnia Strażaka. Z uwagi na reżim sanitarny w uroczystości wzięli udział tylko strażacy zmiany służbowej zdającej i przyjmującej służbę, systemu codziennego i pracownik cywilny. Pozostali strażacy mieli możliwość uczestnictwa w apelu za pośrednictwem transmisji na żywo w internecie.

30 kwietnia 2020 r. strażacy z bartoszyckiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymali przyłbice ochronne.