Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".

30 stycznia w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie odbyło się podsumowanie programu „Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”.

18 stycznia w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bartoszycach odbyło się uroczyste przekazanie defibrylatorów AED jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu bartoszyckiego.

Zwracamy się o pomoc dla naszego kolegi mł.asp. Karola Wojciechowskiego – starszego ratownika z KP PSP w Szczytnie.