Przemarszem ulicami miasta, przy wtórze kropel deszczu bębniącego o karoserie wozów bojowych rozpoczęli w niedzielne południe 4 maja strażacy górowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej obchody 125-lecia istnienia swojej jednostki.

 

Sformowana przed remizą kolumna połączonych sił Górowa Iławeckiego oraz Kandyt, w szeregach której szli Burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Kostka i druh naczelnik Adam Ciosek, udała się do kościoła na mszę św. celebrowaną przez ks. Józefa Gawrylczyka w intencji czynnych strażaków, a także i tych, którzy powołali do życia placówkę przed 125 laty i potem z zaangażowaniem służyli społeczeństwu w sytuacjach zagrażających mieniu i życiu.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Iławeckim (niem. Landsberg) została założona w 1889 roku przez Ferdynanda Dunkela, który był miejscowym rzemieślnikiem i patriotą lokalnym. Pomocą potrzebującym służyła ona i służy nadal, pomimo zmieniających układów geopolitycznych, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo lokalnej społeczności. O tym też mówił w swoim wystąpieniu naczelnik Adam Ciosek w części oficjalnej strażackiej uroczystości.

Na uroczystości jubileuszowe górowskiej OSP przybyli między innymi: Burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Kostka, Poseł na Sejm RP Miron Sycz, Starosta Bartoszycki Wojciech Prokocki, Komendant Powiatowy PSP Andrzej Harhaj, Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Grzegorz Matczyński, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP w Bartoszycach, Komendant Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim oraz wiele innych szacownych osób.

Z okazji pięknego jubileuszu strażacy i osoby wspierające zostały odznaczone medalami i odznakami. I tak odznaczono: Złotym Znakiem Związku druha Zbigniewa Pacewicza, Srebrnym – druha Krzysztofa Szerszeni, Brązowym – druhów Damiana Skłodowskiego, Marka Wiśniewskiego, Andrzeja Molestaka, Mariusza Kuźniaka, Dariusza Romanika. Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie wspierający: Władysław Mańko, Miron Sycz, Kazimierz Witkowski, Jacek Kostka, Jan Mordas.

Strażackie uroczystości jubileuszowe zakończyła wspólna biesiada strażaków i zaproszonych gości, w czasie której lite motywem, co oczywiste, były strażackie tematy i wizje na przyszłość.

Bohdan Tchórz