16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet.

 

25 listopada oficjalnie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia br., kiedy to obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Ma ona na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji. Zgodnie z zaprezentowanymi w marcu br. badaniami Europejskiej Agencji Praw Podstawowych, w Polsce ok. 19% kobiet między 18. a 72. rokiem życia doświadczyło przemocy ze strony męża lub partnera. Statystycznie oznacza to, że ok. 3,5 mln kobiet w naszym kraju, przynajmniej raz w życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013, zbieranych przez policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskiej karty”, liczba kobiet będących ofiarami przemocy, wynosiła ponad 58 tys. Statystyki sądowe za ten rok identyfikują jedynie 13 782 kobiety jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje, jak wiele kobiet pozostaje samych, bez pomocy i wsparcia w obliczu doznanej krzywdy. 

W tym roku po raz kolejny Kampania „16 Dni” realizowana będzie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w całej Polsce. Jednym z głównych założeń Kampanii jest zachęcanie uczestników do skupienia się na problemach z zakresu szeroko pojętej przemocy ze względu na płeć. Symbolem akcji i znakiem jej poparcia jest logo białej wstążeczki. 

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej pełnomocnika rządu ds. równego traktowania.