We wtorek, 22 października na terenie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach, wspólnie z Nadleśnictwem Bartoszyce zorganizowano coroczną akcję sadzenia drzewek z okazji Święta Drzewa.

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). 

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 10 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

Przez 10 lat Święta Drzewa dzięki  zaangażowaniu ponad 500 000 osób posadzono już ponad 570 000 drzew i zebrano 2742 tony makulatury.

W akcji sadzenia drzewek strażakom i pracownikom nadleśnictwa  pomagali pierwszoklasiści z Sępopola. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Bartoszyce na terenie naszej komendy pojawiło się 101 nowych świerków.

Źródło: www.klubgaja.pl.