28.03.2018 r. w Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbyły się eliminacje powiatowe 41. edycji Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Do tegorocznej edycji turnieju przystąpiło 21 uczestników, którzy okazali się najlepsi w poszczególnych eliminacjach gminnych.

Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach wiekowych:
- I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
- II grupa – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjum,
- III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Eliminacje powiatowe składały się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań zamkniętych, a drugi na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań otwartych. Do drugiego etapu awansowały po 3 osoby, które uzyskały największą ilość punktów w teście.

Uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością m.in. przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzą na temat sprzętu i techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa w Polsce.

Wyniki końcowe eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco. I grupa:
1 miejsce - Kacper Werwiński (SP nr 7 w Bartoszycach),
2 miejsce - Igor Flaczyński (SP w Sątopach-Samulewie),
3 miejsce - Julia Godzieba (SP w Bisztynku). II grupa:
1 miejsce - Aleksandra Gach (Gimnazjum w Bisztynku),
2 miejsce - Cyprian Frączek (Gimnazjum w Kinkajmach),
3 miejsce - Urszula Jusiak (ZSP w Sępopolu). III grupa:
1 miejsce - Karolina Makarewicz (ZSP nr 2 w Bartoszycach),
2 miejsce - Weronika Stapel (ZSP nr 2 w Bartoszycach),
3 miejsce - Dawid Zarecki (ZSP nr 1 w Bartoszycach).

Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowali:
- Nadleśnictwo Bartoszyce,
- Nadleśnictwo Górowo Iławeckie,
- Starostwo Powiatowe w Bartoszycach,
- Urząd Miasta Bartoszyce,
- Urząd Gminy w Bartoszycach,
- Urząd Miejski w Bisztynku,
- Urząd Miejski w Sępopolu. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich turnieju, które odbędą się 23 kwietnia w Nidzicy. Fundatorom nagród składamy serdeczne podziękowania, a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich turnieju.


Zdjęcia: kpt. Krystian Masalski.