W środę, 30 marca w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Do tegorocznej edycji turnieju przystąpiło 14 uczestników, którzy okazali się najlepsi w poszczególnych eliminacjach gminnych. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach wiekowych:
- gr. I - szkoły podstawowe,
- gr. II - szkoły gimnazjalne,
- gr. III - szkoły ponadgimnazjalne.

Eliminacje powiatowe składały się z dwóch etapów. W pierwszym z nich uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 zamkniętych pytań, a w drugim musieli udzielić odpowiedzi na 3 pytania otwarte.
Uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzą na temat sprzętu i techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa w Polsce.

Wyniki końcowe eliminacji powiatowych przedstawiają się następująco. 

I grupa (szkoły podstawowe):
1 miejsce - Aleksandra Gach (Szkoła Podstawowa w  Bisztynku),
2 miejsce - Natalia Bylińska (Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu),
3 miejsce - Cyprian Fr
ączek (Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu).

II grupa (szkoły gimnazjalne):
1 miejsce - Bartłomiej Horoszko (Gimnazjum Publiczne w Bisztynku),
2 miejsce - Bartosz Jusiak (Gimnazjum w Sępopolu),
3 miejsce - Agata Kozłowska (Gimnazjum w Bezledach).

III grupa (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Aleksandra Szczepura - LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach,
2 miejsce - Damian Niścigorski - ZSP nr 2 w Bartoszycach. 

Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które po raz kolejny ufundowali:
- Starostwo Powiatowe w Bartoszycach,
- Urząd Miasta Bartoszyce,
- Urząd Gminy w Bartoszycach,
- Urząd Miejski w Bisztynku,
- Urząd Miejski w Sępopolu.

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich turnieju, które odbędą się 27 kwietnia w Działdowie.

Fundatorom nagród składamy serdeczne podziękowania, a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich turnieju.