Informujemy o rozpoczęciu kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, którego celem jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

 
Etapy konkursu kształtują się następująco:
I – eliminacje środowiskowe – do 31 października,
II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – do 30 listopada,
III – eliminacje powiatowe – do 31 grudnia,
IV – eliminacje wojewódzkie – do 31 stycznia,
V – eliminacje centralne – do 31 marca. 

Ocenie na szczeblu powiatowym podlegać będą tylko te prace które wpłyną za pośrednictwem Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, posiadające czytelne, w pełni wypełnione metryczki umieszczone na rewersie prac. Oddziały gminne i miejsko-gminne prosimy o przesłanie na eliminacje powiatowego do 5 prac w każdej grupie wiekowej (I grupa – przedszkolna, II – klasy 1-3 szkół podstawowych, III – klasy 4-6, IV – gimnazjum, V – szkoły ponadgimnazjalne, VI – dorośli). Prace należy przesłać do 10 grudnia 2013 r. do sekretariatu KP PSP w Bartoszycach. Dokładny regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy  konkurs plastyczny.

Metryczka umieszczana na rewersie pracy