30 stycznia 2014 r. w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się narada podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2013.

Spotkanie poprzedzone zostało przekazaniem 11 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego zakupionych pod koniec 2013 r.  W sumie, w roku 2013 pozyskano 13 nowych pojazdów o łącznej wartości 7 mln 251 tys. zł. Przypomnijmy, że pod koniec 2013 r. do bartoszyckiej jednostki trafił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN (GBA 2,5/25/5).

Po przekazaniu i prezentacji pojazdów, przeprowadzona została symulacja pożaru wewnętrznego w komorze rozgorzeniowej. Komora, wykonana nakładem własnej pracy, zbudowana została na bazie metalowych kontenerów, wewnątrz których możliwe jest symulowanie rozprzestrzeniania się pożarów wewnętrznych. Dzięki temu możliwym jest przeniesienie na grunt krajowy najlepszych światowych praktyk i trendów w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Podsumowania roku dokonał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki wraz z zastępcami.

W roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowały 18.052 zdarzenia (w 2012 roku – 18.522), w tym:

6485 pożarów – co stanowi 35,92 % ogólnej liczby zdarzeń,
10777 miejscowych zagrożeń – 59,70 %,
790 alarmów fałszywych – 4,38 %.

Nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń o 470, tj. o 2,54 % w porównaniu do ilości z roku 2012.

Straż Pożarna interweniowała średnio, co 29 minut, a w zależności od rodzaju interwencji strażacy wyjeżdżali:
do pożaru – co  81 min.,
do miejscowego zagrożenia – co  49 min.,
do alarmu fałszywego – co  11 godz.


źródło: www.kwpsp.olsztyn.pl