14 września 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej "OGNIK" przeznaczonej do szkoleń dzieci.

Otwarcie tego obiektu szkoleniowego, zrealizowano w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”.  Równoczesne wsparcie w formie dotacji finansowych ze strony Nadleśnictwa Bartoszyce i Górowo Iławeckie, samorządów powiatu bartoszyckiego oraz licznego grona sponsorów pozwoliło przygotować i wyposażyć sale edukacyjne, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.  

Głównym celem realizacji projektu „Ognik” w KP PSP Bartoszyce jest to, aby szkolące się dzieci od najmłodszych lat potrafiły zachować odpowiednie postawy w stosunku do zagrożeń w najbliższym otoczeniu, przyswoiły odpowiedni kanon zachowań w niebezpiecznych sytuacjach oraz by dzieci w sytuacji traumatycznej miały jeszcze większe zaufanie do Strażaka, Policjanta czy Ratownika Medycznego, a także wiedziały jak skontaktować się ze służbami i dały sobie pomóc. Ścieżka edukacyjna realizowana jest w czterech pomieszczeniach. Szatnia, sala edukacyjna, spalone mieszkanie i toaleta. W sali projekcyjnej odbywają się pogadanki i wykłady, a także szkolenia.  

Dzieci, szczególnie klas I-III szkół podstawowych będą miały możliwość wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach, podczas których będą nabywały umiejętności oraz wiedzę o zagrożeniach pożarowych w domu, przedszkolu czy w szkole, o alarmowaniu służb ratowniczych i postępowaniu podczas pożaru, o zasadach bezpiecznej ewakuacji.  Zajęcia uwzględniają również tematykę zachowań w lesie, bezpieczeństwa pożarowego lasów i nieużytków rolnych. Tutaj też, zza bezpiecznej witryny, odbywają się prezentacje pożaru pomieszczenia kuchennego oraz działania czujek dymu.  W drugiej części ścieżki edukacyjnej bartoszyckiego „Ognika” zaaranżowanej jako mieszkanie, prowadzone są zajęcia o charakterze prewencyjnym. 

Tu m.in. wskazywane są niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń elektrycznych, wentylacji czy gazu. Omawiane są zagrożenia związane z cichym zabójcą – tlenkiem węgla.  Na bazie tych pomieszczeń prowadzona jest także ewakuacja z zadymionych pomieszczeń ze wskazaniem zagrożeń występujących podczas pożaru. Pomieszczenia wyposażone są w sprzęt multimedialny oraz techniczny pozorujący warunki pożarowe. Zajęcia w bartoszyckim „Ogniku” prowadzone będą w każdy czwartek przez przeszkolonych do prowadzenia zajęć z dziećmi funkcjonariuszy komendy. Regulamin korzystania z sali edukacyjnej „Ognik” oraz formularz zgłoszenia na zajęcia zamieszczony został na stronie www.kwpsp.olsztyn.pl w zakładce WYDARZENIA  Kalendarz wydarzeń  Sala Ognik w Bartoszycach. Odnośnik do strony, na której można dokonywać zgłoszeń, znajduje się również na stronie naszej komendy w zakładce Informacje  Sala edukacyjna "OGNIK".

Uroczystość otwarcia sali edukacyjnej swoją obecnością zaszczycili: pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie Jarosław Babalski, zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Michał Kamieniecki, starosta bartoszycki Wojciech Prokocki, burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk, burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski, wicewójt gminy Bartoszyce Bogusław Miluski, nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce Zygmunt Zbigniew Pampuch, komendant Wojskowej Straży Pożarnej 20 BBZ st. chor. Marek Jakubowski, panowie Jacek Wasiek i Krzysztof Kisiel reprezentujący CPR warmińsko-mazurskiego urzędu wojewódzkiego, wykonawca murali Piotr Łukianowicz, ale przede wszystkim dzieci z klasy II B Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach wraz z opiekunką Alicją Budną.

Opracowanie: st. kpt. Marek Wojczulanis.
Zdjęcia: Andrzej Zawadzki