14 lutego 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbyła się uroczysta narada roczna podsumowująca działalność komendy w 2013 r. 

  

W uroczystym spotkaniu, oprócz pracowników komendy, udział wzięli również zaproszeni goście:
- Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Michał Kamieniecki,
- Wicestarosta Bartoszycki - Janusz D
ąbrowski,
- Burmistrz Bartoszyc - Krzysztof Nałęcz,
- Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce - Bogusław Miluski,
- Burmistrz Bisztynka - Jan Wójcik,
- Burmistrz Sępopola - Grzegorz Mucha,
- przedstawiciel Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie - Naczelnik OSP w Górowie Iławeckim - dh. Adam Ciosek,
- przedstawiciel Wójta Gminy Górowo Iławeckie - Mieczysław Ościk,
- Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w JW 1248 - chor. Marek Jakubowski.

Narada roczna rozpoczęła się od uroczystego przekazania samochodów i prezentacji sprzętu, który udało się pozyskać w 2013 r. Po prezentacji sprzętu Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach mł. bryg. Andrzej Harhaj wraz z zastępcą kpt. Markiem Wojczulanisem dokonali podsumowania działalności bartoszyckiej komendy w 2013 r. W obszernym wystąpieniu przedstawiono m.in. działalność komendy w zakresie podejmowanych w ubiegłym roku działań ratowniczo-gaśniczych, omawiając przy tym największe akcje, które miały miejsce na terenie powiatu bartoszyckiego. Omówiono także pozostałe zagadnienia związane z działalnością komendy, rozwojem ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu i planami na kolejny rok. Narada roczna zakończyła się wystąpieniami zaproszonych gości, którzy w słowach uznania podziękowali za pracę wykonaną przez bartoszyckich strażaków w ubiegłym roku.