W dniu 20  lutego 2015 r. w  Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się narada roczna, na której podsumowano działalność Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach w 2014 roku.

 

 
W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy, a także zaproszeni goście: 
• Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski,
• Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki,
• Wice Starosta Bartoszycki - Zbigniew Nadolny,
• Przewodniczący Rady Powiatu - Władysław Bogdanowicz,
• Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP - dh. Jan Wójcik,
• Burmistrz Bartoszyc - Piotr Petrykowski,
• Wójt Gminy Górowo Iławeckie - Bożena Olszewska-Świtaj,
• Burmistrz  Górowa Iławeckiego - Jacek Przemysław Kostka,
• Burmistrz Bisztynka - Marek Dominiak,
• Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej - płk dypl. Piotr Żurawski,
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce - Zbigniew Pampuch,
• Nadleśniczy Nadleśnictwa Górowo Iławeckie - Władysław Mańko,
• Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce - Leonard Boiwko,
• Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce - Bogusław Miluski,
• Zastępca Burmistrza Sępopola - Piotr Łazar,
• Komendant Wojskowej Straży Pożarnej JW 1248 – chor. Marek Jakubowski,
• Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” - Piotr Baczewski.

Narada podsumowująca 2014 r. rozpoczęła się bardzo miłym akcentem. Strażacy Komendy Powiatowej w Bartoszycach, kpt. Ireneusz Harhaj oraz asp. Krzysztof Siudek, zostali  wyróżnieni odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, które wręczył im Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski w asyście Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg Mirosława Ruteckiego. 

Następnie Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach mł. bryg. Andrzej Harhaj przedstawił w formie prezentacji statystykę działań zwracając uwagę na zmniejszenie ilości interwencji, omówił najważniejsze zadania w zakresie operacyjnym, kadrowym, szkoleniowym, rozpoznawania zagrożeń oraz logistycznym realizowane przez strażaków w 2014 r. Nawiązał również do tematów związanych między innymi z normatywem wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, szkoleniami w PSP i OSP. Komendant Powiatowy podsumowując działalność nakreślił główne plany i zamierzenia na 2015 r. podkreślając jednocześnie, iż ważnym elementem jest obopólna współpraca KP PSP w Bartoszycach  z jednostkami samorządu terytorialnego, które dostrzegają potrzebę wspierania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Podziękował również za przychylność władz samorządowych oraz dobre stosunki współpracy.

Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście: Wojewoda Warmińsko Mazurski, który podsumowując  działalność  komendy zwrócił również uwagę na konieczność realizacji zadań na wszystkich innych płaszczyznach mających wpływ na rozwój ochrony przeciwpożarowej. Następnie  Warmińsko-Mazurski  Komendant Wojewódzki w swoim wystąpieniu podsumował działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa w 2014 r. oraz nakreślił główne potrzeby, plany i zamierzenia na kolejny rok.  Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego odniósł się do zrealizowanych zadań w minionym roku przez naszą komendę, podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie i wkład pracy, który przekłada się na zaufanie i poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Na koniec spotkania Komendant Powiatowy PSP podziękował wszystkim gościom za przybycie.

Zdjęcia: Andrzej Zawadzki.