16 lutego 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się narada roczna, na której podsumowano działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w 2017 r.

W naradzie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy, a także zaproszeni goście: 
• Wojciech Prokocki - Starosta Bartoszycki,
 Władysław Bogdanowicz - Przewodniczący Rady Powiatu,
• Leonard Boiwko - Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce,
• Zygmunt Zbigniew Pampuch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce,
• Ryszard Ziemblicki - Nadleśnictwa Górowo Iławeckie,
• Bożena Olszewska-Świtaj - Wójt Gminy Górowo Iławeckie,
• Jadwiga Gut - Wójt Gminy Bartoszyce,
• Irena Wołosiuk - Burmistrz Sępopola,
• Marta Szuter - Z-ca Kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju w UM Bartoszyce,
• ppłk. Marek Pieniak - przedstawiciel dowódcy 20 BBZ,
• st. chor. Marek Jakubowski - Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 20 BBZ,
• dh Jan Kupis - Komendant Gminny OSP gminy Bartoszyce,
• dh Andrzej Gałan - Komendant Gminny OSP gminy Górowo Iławeckie,

• dh Piotr Cierpicki - Komendant Gminny OSP gminy Bisztynek,
• dh Jerzy Woziński - Komendant Gminny OSP gminy Sępopol,
• Tomasz Kowal - Specjalista ds. zarz
ądzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach,
• Anna Konowrocka - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Naradę rozpoczął komendant powiatowy PSP w Bartoszycach bryg. Andrzej Harhaj  od powitania zaproszonych gości i uczestników narady oraz odczytania adresu wojewody warmińsko–mazurskiego Artura Chojeckiego. Następnie w swoim wystąpieniu podkreślił, że „każdy rok w naszej służbie niesie ze sobą nowe wyzwania, postanowienia i cele.  Rok 2017 dla bartoszyckich  strażaków był okresem ogromu pracy i wzmożonego wysiłku, który również przyniósł efekty w postaci poprawy funkcjonującej infrastruktury, doposażenia jednostki, a także nowych wniosków w zakresie zmian strukturalnych i organizacyjnych”Podczas swojego wystąpienia komendant powiatowy  PSP podsumował także szereg przedsięwzięć o charakterze remontowym i inwestycyjnym jakie zrealizowano w ubiegłym roku.

Bryg. Andrzej Harhaj przestawił również najważniejsze działania ratownicze jakie miały miejsce na terenie powiatu bartoszyckiego w minionym roku oraz działalność  SGRWN  „Bartoszyce  – „Ogółem w 2017 r. nasze jednostki interweniowały podczas 814 zdarzeń, w tym 222 pożarów, 556 miejscowych zagrożeń oraz 30 alarmów fałszywych".

Niezwykle istotnym elementem naszej służby było także działanie w ramach prewencji społecznej. W roku 2017 funkcjonariusze bartoszyckiej  komendy brali udział w 80 spotkaniach i inicjatywach profilaktycznych. Według naszych szacunków brało w nich udział około  2500 mieszkańców naszego powiatu. Tematyka jaką poruszaliśmy podczas spotkań to między innymi: bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, stop pożarom traw, czad i ogień – obudź czujność czy pierwsza pomoc. Wychodząc również naprzeciw potrzebom a także oczekiwaniom społecznym bartoszyccy strażacy w 2017 r. włączyli się w realizację ścieżki dydaktycznej „Ognik”, która  jest  elementem rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Otwarcie bartoszyckiej sali edukacyjnej planowane jest w marcu 2018 r.

Oficjalne podsumowanie minionego roku były również okazją do złożenia podziękowań mieszkańcom powiatu bartoszyckiego za zaufanie, którym nas obdarzają. Przejawy okazywanego zaufania zauważalne są wszędzie tam, gdzie pojawiają się bartoszyccy strażacy, czy to podczas działań ratowniczo-gaśniczych czy spotkań profilaktycznych.

Zapewniamy Państwa, że w roku 2018 w dalszym ciągu będziemy dokładać wszelkich starań by tego zaufania nie zawieść. Opracowanie: st. kpt. Marek Wojczulanis, kpt. Piotr Kowalski.
Zdjęcia: Andrzej Zawadzki.