W środę, 17 czerwca w Dworku Dębówko podsumowano program edukacyjny "mali Wielcy ratownicy", którego celem była edukacja przedszkolaków z udzielania pierwszej pomocy.

Program edukacyjny "mali WIELCY ratownicy" skierowany był do 5 i 6 letnich przedszkolaków. Głównym celem programu była edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także kształtowanie i propagowanie wśród najmłodszych odpowiednich postaw w stosunku do osób potrzebujących pomocy. Jednymi z pomysłodawców oraz głównymi realizatorami programu byli strażacy z naszej komendy - Bartłomiej Chilmanowicz i Piotr Kłosowski, którzy są również ratownikami medycznymi. Podczas cyklu spotkań w przedszkolach dzieciaki miały okazję nauczyć się m.in. prawidłowego powiadamiania służb ratowniczych, układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, opatrywania nieskomplikowanych ran, resuscytacji oraz obsługi defibrylatora AED. W trakcie plenerowego spotkania w Dworku Dębówko gdzie podsumowano akcję, dzieci zaprezentowały scenki w których pokazały jak udzielać pomocy w przypadku zatrzymania krążenia i braku oddechu, zasłabnięcia z powodu niskiego poziomu cukru we krwi, wypadku komunikacyjnego z udziałem rowerzysty. W programie edukacyjny "mali WIELCY ratownicy" udział wzięły:
- Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 4 w Bartoszycach,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach,
- Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Zakątek" z Jezioran. Program edukacyjny "mali WIELCY ratownicy" to kolejna akcja, która wpisuje się w bogatą działalność "non-profit" naszych strażaków. Gratulujemy im takiej postawy i życzymy jeszcze więcej tak świetnych pomysłów oraz motywacji do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zdjęcia: Rafał Wasek.