W dniu 18 stycznia 2017 r. w garażu JRG odbyło się uroczyste przekazanie łodzi ratowniczej.

 


'
Dzięki pomocy samorządu Powiatu Bartoszyckiego, który w całości sfinansował zakup, 
otrzymaliśmy nową łódź ratowniczą. W uroczystości przekazania sprzętu udział wzięli pracownicy komendy oraz zaproszeni goście, w tym Warmińsko-Mazurski Komendant PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Starosta Powiatu Bartoszyckiego - Wojciech Prokocki, Przewodniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego - Władysław Bogdanowicz, Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce - dh Leonard Boiwko, kapelan bartoszyckich strażaków - ks. kanonik dr Artur Oględzki oraz Pan Krzysztof Zawistowski - wykonawca i dostawca łodzi.

Podczas uroczystości zostaliśmy mile zaskoczeni przez dostawcę łodzi, który przekazał nam dodatkowy osprzęt do łodzi (cumy i rzutkę ratowniczą) oraz nowe sanie lodowe.

Przekazany sprzęt umożliwi skuteczne podejmowanie działań ratowniczych z zakresu ochrony środowiska, jak również zdarzeń powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof i klęsk żywiołowych na ciekach i akwenach wodnych na terenie powiatu.

Nowa łódź została już sprawdzona podczas ćwiczeń i działań poszukiwawczych. Okazja do przetestowania sań już w najbliższy piątek. W trakcie weekendowych pokazów ratownictwa lodowego na Jeziorku Mleczarski z pewnością ich użyjemy.