Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach informuje o rozstrzygnięciu przetargu na "Dostawę paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2014 rok".

  Zawiadomienie o wyborze oferty