Jak co roku, zgodnie z tradycją, 24 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się spotkanie opłatkowe.


Na coroczne spotkanie opłatkowe przybyła większość pracowników komendy oraz zaproszeni goście, w tym 
Starosta Bartoszycki Pan Wojciech Prokocki, Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce dh Leonard Boiwko, ks. kanonik dr Artur Oględzki oraz ks. Juliusz Krawiecki.

Uroczystość  rozpoczęła się od przywitania gości, funkcjonariuszy oraz pracowników komendy przez Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach bryg. Andrzeja Harhaja. Po wspólnej modlitwie i odczytaniu ewangelii przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń. Na spotkaniu nie zabrakło wigilijnego poczęstunku, który w większości przygotowany został przez strażaków.