Jak co roku, zgodnie z tradycją, 24 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się spotkanie opłatkowe.

Na uroczystość przybyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście, w tym Starosta Bartoszycki - Wojciech Prokocki, Wicestarosta Bartoszycki - Jan Zbigniew Nadolny, Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce - dh Leonard Boiwko oraz kapelan bartoszyckich strażaków - ks. kanonik dr Artur Oględzki.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach - bryg. Andrzeja Harhaja. Po wspólnej modlitwie i odczytaniu ewangelii przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń. Na spotkaniu nie zabrakło wigilijnego poczęstunku, który w większości przygotowany został przez strażaków.