W środę, 24 grudnia w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze ślubowaniem nowo przyjętego strażaka.

Na coroczne spotkanie opłatkowe przybyli wszyscy pracownicy komendy oraz zaproszeni goście, w tym Starosta Bartoszycki Pan Wojciech Prokocki, Burmistrz Bartoszyc Pan Piotr Petrykowski, Przewodniczący Rady Miasta Pan Leonard Boiwko oraz ks. kanonik dr Artur Oględzki.
Uroczystość  rozpoczęła się od złożenia roty ślubowania przez strażaka Tomasza Zaburko. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach - mł. bryg. Andrzej Harhaj, który powitał nowego funkcjonariusza w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Po wspólnej modlitwie i odczytaniu ewangelii przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń. Na spotkaniu nie zabrakło również wigilijnego poczęstunku oraz kolęd.