W sobotę, 28 września w Kamińsku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku.

 


Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Po mszy nastąpił przemarsz jednostek OSP na plac przed remizą OSP w Kamińsku, gdzie nastąpiło nadanie sztandaru oraz wręczenie medali i odznaczeń.