Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach Dzień Strażaka obchodziła w dniu 7 maja 2012 roku. Uroczystości rozpoczęła msza, którą w kościele Farnym odprawił ks. Adolf Setlak - kapelan służb mundurowych. Na akademię przybyli przedstawiciele władzy państwowej oraz służb mundurowych.

 

Siedmiu strażaków otrzymało awanse w stopniu służbowym: Stopień kapitana:
- mł. Kpt. Ireneusz Harhaj. Stopień starszego ogniomistrza:
- ogn. Adam Nowak. Stopień młodszego ogniomistrza:
- st. sekc. Krzystof Jagielski,
- st. sekc. Daniel Makarewicz. Stopień starszego sekcyjnego:
- sekc. Witold Młyński,
- sekc. Zbigniew Zmitrowicz. 

Na uroczystych obchodach z okazji Dnia Strażaka i jubileuszu 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, które odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się także promocja oficerów Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w której  pierwszy stopień oficerski MŁODSZEGO KAPITANA otrzymał Pan asp. Grzegorz Kaszuba.

Dzień Strażaka był również chwilą wspomnień i pożegnań. W tym roku odeszli na zasłużoną emeryturę długoletni pracownicy:
- bryg. mgr inż. Andrzej Szamreto - Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach,
- st. asp. Artur Kozłowski – dowódca zmiany,
- asp. Jarosław Popławski – starszy specjalista w samodzielnym stanowisku pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych. W związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w tym samym dniu co uroczystości obchodów Dnia Strażaka nastąpiło przekazanie obowiązków służbowych.

            Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w porozumieniu ze Starostą bartoszyckim odwołał dotychczasowego komendanta na jego miejsce zaś został powołany Pan mł. bryg. mgr inż. Andrzej Harhaj.

            Uroczystości zakończyły się przemówieniami zaproszonych gości, podziękowaniami za dotychczasową współpracę oraz życzeniami dobrej współpracy dla nowego komendanta.