12 maja 2018 r. w Bartoszycach odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą, która odprawiona została w intencji strażaków w kościele pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach. Podczas nabożeństwa dokonano poświęcenia sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziałów, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości na Plac Bohaterów Westerplatte, gdzie odbył się uroczysty apel.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski.
Znaleźli się wśród nich m.in.:
- nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP,
- Sławomir Sadowski – wicewojewoda warmińsko-mazurski,
- Adam Ołdakowski – poseł na Sejm RP,
- Andrzej Maciejewski – poseł na Sejm RP.

W obchodach udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, ochotniczych straży pożarnych, firm i instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną oraz mieszkańcy powiatu bartoszyckiego.

Głównym punktem tegorocznych obchodów było przekazanie bartoszyckiej komendzie sztandaru, który ufundowany został przez społeczeństwo i środowisko pożarnicze powiatu bartoszyckiego. Akt ufundowania sztandaru odczytał przewodniczący społecznego komitetu fundacji sztandaru Wojciech Prokocki. Po odczytaniu aktu goście honorowi oraz fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w jego drzewce oraz odebrali pamiątkowe monografie przedstawiające zarys dziejów pożarnictwa powiatu bartoszyckiego. Po prezentacji sztandaru wręczono odznaczenia, awanse i wyróżnienia zasłużonym strażakom.

Uroczysty apel zakończył się defiladą pododdziałów, w której uczestniczyły:
- Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP, 
- Kompania Honorowa PSP 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, 
- Kompania Honorowa Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
- pododdział Placówki Straży Granicznej w Bezledach,
- pododdział Nadleśnictwa Bartoszyce,
- pododdział dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych woj. warmińsko-mazurskiego,
- pododdział Zakładu Karnego w Kamińsku,
- pododdział Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Po uroczystym apelu odbył się koncert orkiestry OSP Nadarzyn. Orkiestra występująca pod batutą Mirosława Chilmanowicza zapewniła całą oprawę muzyczną tegorocznych obchodów.

W następnej kolejności na Placu Bohaterów Westerplatte rozpoczął się piknik dla mieszkańców miasta i okolic. W trakcie pikniku reprezentacje poszczególnych komend województwa zmagały się w III zawodach pn. "Strażacki Twardziel". Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali strażacy ze Szczytna.