W poniedziałek, 3 czerwca w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach miało miejsce oficjalne przywitanie grupy strażaków z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, którzy na mocy umowy zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie a Zarządem Głównym EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, odbywać będą staże w jednostkach organizacyjnych PSP województwa warmińsko-mazurskiego.

W stażu, który zaplanowano na okres od 3 do 14 czerwca 2013 r. udział weźmie 10 strażaków z Obwodu Kaliningradzkiego FR. Strażacy z Rosji podzieleni zostali na grupy dwu osobowe i przydzieleni do poszczególnych komend naszego województwa tj. Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz Komend Powiatowych w Bartoszycach, Gołdapi, Kętrzynie oraz Lidzbarku Warmińskim.
Celem stażu jest zapoznanie ratowników rosyjskich z organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce i na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z zasadami funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz zasadami współdziałania z innymi służbami.
Bliźniaczy staż na terenie Obwodu Kaliningradzkiego odbywać będzie również grupa 10 strażaków z naszego województwa, w tym dwóch strażaków z naszej komendy tj.:
- asp. sztab. Piotr Grabuś - dowódca zmiany II w JRG Bartoszyce,
- mł. kpt. Grzegorz Kaszuba - dowódca zastępu zmiany III w JRG Bartoszyce. /mł. kpt. Piotr Kowalski/