Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka
Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosława Zielińskiego


Życzenia Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Leszka Suskiego