Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka


List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA