Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak, za zaangażowanie w realizację zadań oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, przyznał nagrodę pieniężną członkowi Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Bartoszyce” ogn. Markowi Remiszewskiemu.

„”

Wręczenia nagrody, w trakcie corocznego spotkania opłatkowego, dokonał komendant powiatowy PSP w Bartoszycach bryg. Andrzej Harhaj.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Kowalski.
Zdjęcia: Andrzej Zawadzki.