12 lutego 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się uroczysta narada roczna, podczas której podsumowano działalność Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu bartoszyckiego w roku 2019 r.

 

 

W naradzie udział wzięli zaproszeni goście:
- Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Miron Sycz,
- Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Michał Kamieniecki,
- Starosta Powiatu Bartoszyckiego - Jan Zbigniew Nadolny,
- Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego - Władysław Bogdanowicz,
- Burmistrz Sępopola - Irena Wołosiuk,
- Wójt Gminy Górowo Iławeckie - Bożena Olszewska-Świtaj,
- Burmistrz Miasta Bartoszyce - Piotr Petrykowski,
- Wójt Gminy Bartoszyce - Andrzej Dycha,
- Burmistrz Bisztynka - Marek Dominiak,
- Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej - gen. bryg. Jacek Ostrowski,
- Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach - mł. insp. Przemysław Fiertek,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce jednocześnie Prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bartoszycach - Zygmunt Zbigniew Pampuch,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Górowo Iławeckie - Waldemar Ostrowski,
- Komendant Straży Granicznej w Bezledach - ppłk SG Mariusz Haraf,
- Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Bartoszycach - mł. chor. Dariusz Rutkowski,
- Komendant Straży Miejskiej w Bartoszycach - Jerzy Szostak,
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bartoszyce, Prezes koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa - Leonard Boiwko,
- Sebastian Bogdan z Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach,
- Prezesi oraz Naczelnicy OSP z terenu powiatu bartoszyckiego,
- Funkcjonariuszy PSP oraz Wojskowej Straży Pożarnej,
- Bartoszyckie media.
Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach bryg. Andrzej Harhaj przywitał zaproszonych gości, podziękował za pomoc okazywaną bartoszyckim strażakom, następnie przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działalności KP PSP w Bartoszycach oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu bartoszyckiego w roku 2019 r. Przybliżył m.in.: zagadnienia operacyjne, kadrowe, kontrolno – rozpoznawcze oraz kwatermistrzowsko – techniczne. Przedstawił statystykę zdarzeń. „W ubiegłym roku na terenie powiatu bartoszyckiego jednostki straży pożarnej interweniowały w 702 zdarzeniach, w tym przy: 274 pożarach, 394 miejscowych zagrożeniach i 34 alarmach fałszywych. W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 39.05%, miejscowe zagrożenia 56.1%, a alarmy fałszywe 4.85%”.
Komendant podkreślił, iż niezwykle istotnym elementem służby jest działanie w ramach prewencji społecznej, w szczególności prowadzenia zajeć w sali edukacyjnej "Ognik", w ramach których w ubiegłym roku przeszkolono 506 dzieci w trakcie 30 spotkań. Ponadto w 2019 r. funkcjonariusze bartoszyckiej  komendy brali udział w licznych akcjach profilaktycznych, do których zaliczyć należy m.in. akcję bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, stop pożarom traw, czad i ogień – obudź czujność oraz zajęciach z pierwszej pomocy.
Po zakończonej prezentacji głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali strażakom oraz pracownikom cywilnym za wkład pracy w funkcjonowanie tutejszej komendy oraz pogratulowali wysokiego poziomu wyszkolenia, poświęcenia i zaangażowania podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
 
Opracowanie: st. kpt. Piotr Kowalski, mł. asp. Sylwia Koziatek-Koreńczuk - KP PSP w Bartoszycach.
Zdjęcia: ogn. Marek Remiszewski