26.02.2020 r. w Szkole Podstawowej w Górowie Iławeckim odbyły się eliminacje miejskie 43. edycji Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Ponad sześćdziesięciu uczniów wszystkich trzech górowskich szkół przystąpiło do tegorocznej edycji turnieju, który powrócił do Górowa Iławeckiego po kilkuletniej przerwie.

Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach wiekowych:
- I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
- II grupa – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
- III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy turnieju musieli wykazać się znajomością m.in. przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzą na temat sprzętu i techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa w Polsce.

Zwycięzcami w poszczególnych grupach okazali się:
- I grupa – Daniel Gorlaga,
- II grupa – Patryk Gałan
- III grupa – Marek Zimoń.

Laureaci trzech pierwszych miejsc zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i pucharamia, a pozostałi uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Osoby, które zajęły miejsca miejsca 1-3 w poszczegółnych grupach wiekowych, zakwalifikowały się do eleminacji powiatowych turnieju. które odbędą się 25 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach.

Dyrekcji i uczniom Szkoły Podstawowej, a także druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie eliminacji miejskichj. Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę druha Adam Cioska, który stanął na czele komiteru organizacyjnego turnieju.

Opracowania: st. kpt. Piotr Kowalski.
Zdjęcia: Bohdan Tchów - www.górowo.pl.