11 maja 2020 r. w Bartoszyckim Domu Kultury odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach z przedstawicielami jednostek OSP w celu podziału dotacji KSRG i MSWiA. Z uwagi na reżim sanitarny spotkanie odbyło się poza terenem KP PSP w Bartoszycach. Dodatkowo dla wszystkich uczestników zapewniono możliwość dezynfekcji dłoni.

Na wstępie Komendant Powiatowy st. bryg. Andrzej Harhaj korzystając z okazji podziękował wszystkim druhom za wkład, zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz życzył wszystkim tak dobrej współpracy jak dotychczas  pomiędzy komendą powiatową a jednostkami OSP.

Podczas spotkania przypomniano jakie wymogi muszą spełnić jednostki OSP aby otrzymać dotację oraz jak ją prawidłowo rozliczyć. Przedstawiono system podziału dotacji na szczeblu wojewódzkim oraz powiatowym. W 2020 roku 10 jednostek OSP w KSRG powiatu bartoszyckiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” otrzyma 67 600,00 zł. Dodatkowo jednostka OSP Wojciechy na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dostanie 180 000,00 zł. 

Jednostki OSP spoza KSRG w ramach dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”  z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymają 37 400,00 zł. W rozbiciu na wydatki bieżące 22 200,00 zł  oraz zakupy inwestycyjne 15 200,00 zł.

Opracowanie: st. kpt. Krystian Masalski

Zdjęcia: kpt. Paweł Hejno