W piątek, 4 listopada tuż po godzinie 8 rano do stanowiska kierowania KP PSP w Bartoszycach wpłynął alarm pożarowy z systemu monitoringu pożarowego zainstalowanego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Informujemy, iż do dnia 8 marca br. ogłaszamy nabór kart skierowań kandydatów na szkolenie podstawowe strażaków ratowników jednostek OSP. Kurs dla grupy ok. 20 osób zorganizowany zostanie w okresie od 9 marca do 29 kwietnia na bazie komendy powiatowej PSP w Bartoszycach

W dniach od 8 do 11  lutego 2016 roku w bartoszyckiej KP PSP zostało przeprowadzone pierwsze w nowym roku szkolenie skierowane do strażaków ratowników jednostek OSP.

W okresie od 19 września do 30 października 2015 r. Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bartoszyckiego.

W piątek, 16 października na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce (leśnictwo Kamieniec) przeprowadzone zostały międzypowiatowe ćwiczenia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.