W dniach 2-3 i 9-10 marca 2013 roku w świetlicy remizy jednostki ochotniczej straży pożarnej w Sępopolu funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Bartoszycach przeprowadzili szkolenie kandydatów na dowódców OSP. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP.

4 grudnia, we wczesnych godzinach pracy, w budynku Wydziału Doradztwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Bartoszyce.

W piątek, 11 maja 2012 roku w Bartoszycach, przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia służb ratowniczych i współdziałających powiatu bartoszyckiego pod kryptonimem "BARTEK-2012".