3 października 2018 r. w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno- bojowe pn. „Szpital 2018”. Ćwiczenia z udziałem strażaków z PSP, WSP, OSP oraz służb wspomagających przeprowadzono w ramach ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

W środę, 18 października w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku przeprowadzone zostały ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach.

W piątek, 29 września przeprowadzona została inspekcja gotowości operacyjnej bartoszyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Podczas inspekcji strażacy musieli zmierzyć ze zdarzeniem, w trakcie którego samochód osobowy wpadł do rzeki.

15 grudnia br. w siedzibie tut. komendy odbyła się odprawa szkoleniowa prezesów i naczelników jednostek OSP z terenu powiatu bartoszyckiego.