W piątek, 11 maja 2012 roku w Bartoszycach, przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia służb ratowniczych i współdziałających powiatu bartoszyckiego pod kryptonimem "BARTEK-2012".

Celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych w następstwie wypadków w komunikacji drogowej, doskonalenie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym podczas zdarzeń masowych oraz doskonalenie zasad współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i sprawdzenie przepływu informacji pomiędzy służbami ratowniczymi w zakresie powiadamiania o zdarzeniu. Ćwiczenia były dobrą próbą sprawdzenia poziomu wyszkolenia strażaków ratowników PSP i OSP KSRG oraz możliwością doskonalenia umiejętności dowodzenia na poszczególnych szczeblach kierowania.