4 grudnia, we wczesnych godzinach pracy, w budynku Wydziału Doradztwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Bartoszyce.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania miejsko-gminnych jednostek ochrony ppoż. z innymi służbami i inspekcjami podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz praktyczne sprawdzenie zasad powiadamiania i przeprowadzenia ewakuacji. Zadania służb ratowniczych polegały na dotarciu, lokalizacji i ugaszeniu powstałego pożaru na I piętrze pomieszczeń biurowych oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Ponadto, zadaniem kierownika Wydziału Doradztwa Zawodowego było zarządzenie i przeprowadzenie ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku oraz ścisła współpraca z kierującym działaniem ratowniczym.

W trakcie działań gaśniczych strażacy zlokalizowali i przy użyciu specjalistycznego pojazdu z podnośnikiem hydraulicznym ewakuowali ze strefy objętej pożarem i dużym zadymieniem cztery osoby z objawami podtrucia górnych dróg oddechowych i nielicznymi oparzeniami kończyn górnych. Osoby te ewakuowano do sprawionego namiotu pneumatycznego pełniącego funkcję punktu medycznego.

Drugim epizodem ćwiczeń były działania z zakresu ratownictwa chemicznego. Podczas prowadzonych czynności sprawdzających pomieszczenia, z niewiadomych przyczyn silnemu zatruciu wziewnemu uległo dwóch strażaków. Dalsze działania strażaków polegały na wycofaniu wszystkich ratowników z budynku oraz wyznaczeniu strefy niebezpiecznej. Ratownicy ubrani w specjalistyczne ubrania gazoszczelne prowadzili działania związane z zebraniem całości rozłożonej trutki do szczelnych pojemników i zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych oraz na dokładnym przewietrzeniu pomieszczeń budynku.

/tekst: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski - kierownik sekcji ds. operacyjnych, zdjęcia: 20BBZ/