W piątek, 4 listopada tuż po godzinie 8 rano do stanowiska kierowania KP PSP w Bartoszycach wpłynął alarm pożarowy z systemu monitoringu pożarowego zainstalowanego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Tak rozpoczęły się ćwiczenia Dowódcy JRG w Bartoszycach, których scenariusz zakładał, że do pożaru doszło w jednym z pomieszczeń piwnicznych DPS w Bartoszycach.

Na miejsce zdarzenie natychmiast zadysponowano trzy zastępy z bartoszyckiej jednostki oraz jeden zastęp WSP z 20 BBZ. Po przybyciu pierwszych zastępów zastano silne zadymienie w piwnicy budynku. KDR otrzymał informację od dyrektora placówki, że po przeprowadzeniu ewakuacji mieszkańców i pracowników okazało się, że brakuje konserwatora oraz jednego z mieszkańców.

Działania strażaków w pierwszej kolejności skupiły się na zlokalizowaniu źródła ognia oraz odnalezieniu osób, które pozostały w budynku. Do wnętrza wprowadzono dwie roty w aparatach powietrznych, których zadaniem było ugaszeniu pożaru i jednoczesne przeszukanie zadymionych pomieszczeń. Po odnalezieniu osób poszkodowanych, ewakuowano je na zewnątrz i udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Konserwator został ewakuowany bezpośrednio przez strażaków przeszukujących pomieszczenia piwniczne, natomiast mieszkaniec został ewakuowany z 3 piętra za pomocą podnośnika hydraulicznego. Na miejscu ćwiczeń sprawiono również namiot pneumatyczny, do którego skierowano pozostałych ewakuowanych mieszkańców i pracowników budynku.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań w tego typu budynkach, sprawdzenie przygotowania budynku do działań ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie warunków ewakuacji oraz sprawności urządzeń przeciwpożarowych występujących w budynku. Ćwiczenia strażaków połączone były z praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunków ewakuacji, które przeprowadzone zostały przez dyrektora placówki.