W środę, 18 października w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku przeprowadzone zostały ćwiczenia Komendanta Powiatowego PSP w Bartoszycach.

 


Ok. godziny 13.00 do stanowiska kierowania KP PSP w Bartoszycach wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Dyżurny stanowiska kierowania uzyskał informację, że w obiekcie przebywa 80 osób. Na miejsce zdarzenie natychmiast zadysponowano zastępy z bartoszyckiej JRG oraz zastępy OSP z terenu gminy Bisztynek i Bartoszyce.

Po przybyciu pierwszych zastępów zastano silne zadymienie na poddaszu budynku. Kierujący działaniem ratowniczym otrzymał informację od dyrektor placówki, że na poddaszu prowadzone były prace remontowe, podczas których najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia. Dyrektor DPS stwierdziła, że po przeprowadzeniu ewakuacji mieszkańców i pracowników, w budynku pozostało jeszcze 10 osób, 2 pracowników wykonujących prace na poddaszu oraz 8 niepełnosprawnych mieszkanek domu.

Działania strażaków w pierwszej kolejności skupiły się na zlokalizowaniu źródła ognia oraz odnalezieniu osób, które pozostały w budynku. Do wnętrza wprowadzono dwie roty w aparatach powietrznych, których zadaniem było ugaszeniu pożaru oraz przeszukanie poddasza. Na pozostałych kondygnacja prowadzona była w tym czasie ewakuacja osób, które nie były w stanie samodzielnie opuścić budynku, a opiekunki nie zdołały ich ewakuować. Do ewakuacji jednej z osób, która zatrzasnęła się w pokoju na 2 piętrze, niezbędne okazało się użycie podnośnika hydraulicznego. Po odnalezieniu osób na poddaszu, ewakuowano je na zewnątrz i udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych w budynkach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, sprawdzenie przygotowania budynku na wypadek wystąpienia pożaru oraz sprawdzenie warunków i możliwości przeprowadzenia ewakuacji. Ćwiczenia strażaków połączone były z praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunków ewakuacji, które przeprowadzone zostały przez dyrektora placówki.


Zdjęcia: kpt. Piotr Kowalski.