W dniach 23-24 kwietnia strażacy z naszej komendy uczestniczyli w ćwiczeniach w zakresie gaszenia pożarów lasów w pobliżu miejscowości Gastellovo w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.


Ćwiczenia były kontynuacją wieloletniej transgranicznej współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi sąsiadujących krajów. Pierwszego dnia ćwiczeń, po przywitaniu uczestników na obozowisku i odegraniu hymnów państwowych - Litwy, Polski i Rosji, odbyła się narada w sztabie, podczas której uczestnicy zostali zapoznani z sytuacją i zadaniami. Ustalono zasady korespondencji radiowej. Zastęp z Polski otrzymał radiostację rosyjską oraz kryptonim. Przed przyjazdem największe obawy polskich ratowników wzbudzały różnice językowe. Wątpliwości zostały szybko rozwiane – współdziałanie i wzajemne zrozumienie było wręcz rewelacyjne (mimo braku tłumacza). W ramach ćwiczeń zostały przeprowadzone trzy epizody: pożar lasu – pierwszego dnia ćwiczeń oraz ewakuacja miejscowości i pożar lasu drugiego dnia. Skuteczność działań gaśniczych polskiego zastępu była bardzo wysoka, natomiast rosyjski zastęp musiał wspomóc polskich kolegów w wyciągnięciu pojazdu z grząskiego terenu. Bardzo dużym zainteresowaniem rosyjskich i litewskich ratowników cieszyły się pojazd oraz sprzęt, którym posługiwali się polscy strażacy.
 

Była to okazja do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń i uwag w zakresie używanego sprzętu, jego parametrów, stosowanych technik, występujących zagrożeń. 

Polską delegację reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - bryg. Michał Kamieniecki oraz Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach - mł.bryg. Andrzej Harhaj. Źródło: www.kwpsp.olsztyn.pl.