15 kwietnia bartoszyccy strażacy doskonalili umiejętności zawodowe w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach gdzie odbyły się ćwiczenia Dowódcy JRG.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch pożaru na strychu budynku. W wyniku pożaru dwie osoby zostały poszkodowane, a panujące w obiekcie zadymienie odcięło drogę ewakuacji dwóm osobom przebywającym w jednej z sal lekcyjnych. Kierownictwo placówki przed przybyciem straży pożarnej zarządziło ewakuację uczniów i pracowników szkoły. Zadania służb ratowniczych polegały na lokalizacji i ugaszeniu powstałego pożaru, dotarciu do osób poszkodowanych oraz ewakuacja ich do strefy bezpiecznej gdzie udzielona została im pomoc medyczna. W ćwiczeniach udział wzięło 5 zastępów z bartoszyckiej jednostki oraz zastęp wojskowej straży pożarnej.