W czwartek, 11 kwietnia na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ogrodowej w Bartoszycach przeprowadzona została inspekcja gotowości operacyjnej bartoszyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W trakcie inspekcji przeprowadzonej przez zespół inspekcyjny Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, strażacy z naszej jednostki musieli zmierzyć się z pozorowanym pożarem do którego doszło w budynku biblioteki.

W przygotowanym ćwiczeniu strażacy mieli za zadanie odnaleźć i ewakuować osoby poszkodowane z budynku, udzielić im pomocy medycznej oraz zlokalizować i ugasić źródła ognia.
Podczas inspekcji przeprowadzono również test wiedzy teoretycznej, sprawdzono znajomość rozmieszczenia oraz parametrów technicznych sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. To już druga taka inspekcja w ciągu mijającego miesiąca. Poprzednia odbyła się 14 marca na jeziorku Barbetowskim w Bartoszycach, gdzie skontrolowano Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową „Bartoszyce”. Podczas poprzedniej inspekcji sprawdzeniu
poddano umiejętności strażaków w wykorzystaniu sprzętu służącego do prowadzenia działań ratowniczych na lodzie oraz umiejętności nurków w symulowanym poszukiwaniu osób pod wodą.